Protecția informațiilor în cursul procesării datelor dumneavoastră personale este o preocupare majoră a S.C. NUTRICARE CLINICS S.R.L, de aceea toate datele colectate în cursul vizitelor pe site-ul nostru web sunt procesate conform prevederilor legale valabile în România. Site-ul nostru web poate include legături cu alte site-uri al căror conținut nu se află sub controlul nostru, de aceea S.C. NUTRICARE CLINICS S.R.L nu își asumă și nu poate accepta nici un fel de responsabilitate pentru conținutul acestor site-uri web.

Când vizitați site-ul web al S.C. NUTRICARE CLINICS S.R.L, serverul de web înregistrează automat numele furnizorului dumneavoastră de servicii internet. Alte date personale vor fi memorate numai dacă sunt oferite voluntar de dumneavoastră, de exemplu, în contextul unei înregistrări, al unui sondaj de opinie, concurs sau în cursul executării unui contract. S.C. NUTRICARE CLINICS S.R.L se angajează să nu dezvăluie nici o informație cu privire la vizitele dumneavoastră pe acest site, exceptând situațiile legale şi nu va transmite nici unui terț datele dumneavoastră personale introduse de dumneavoastră pe site-ul nostru.

Datele dumneavoastră vor fi tratate în conformitate cu legislația actuală privind Protecția Datelor cu Caracter Personal și vor fi utilizate de către S.C. NUTRICARE CLINICS S.R.L pentru analize de marketing și administrare bază de date clienți, inclusiv pentru asistență clienți, precum și pentru a vă putea informa despre noile produse și servicii ale companiei noastre.

Politica de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal

În conformitate cu prevederile Legii 677/2001, S.C. NUTRICARE CLNICS  S.R.L, societatea comercială cu sediul în Timişoara, Strada Ion BArbu, Nr 11, Camera 2, Judeţul Timiş,  CUI 26194849, înregistrată la registrul Comerțului cu J35/2162/06.11.2009, numită în continuare operator, prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menționate în continuare, în scopuri legitime.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automate/manuale, cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea următoarelor principii:

 • Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul și în conformitate cu prevederile legale;
 • Scopul bine-determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite și legitime, adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate;
 • Confidențialitatea. Regulamentul intern de organizare şi funcţionare al instituţiei conţine reglementari cu privire la confidenţialitatea informaţiilor.
 • Consimțământul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepția prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menționate în Legea 677/2001, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimțământul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare;
 • Informarea persoanelor se face de către operatorul care prelucrează datele personale ale persoanei vizate;
 • Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au drept de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziție și de a nu fi supuse unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege care le-au fost încălcate;
 • Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât sa asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

 

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE (reglementate de Legea 677/2001)

 • dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care le privesc sunt sau nu prelucrate de operator;
 • dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea 677/2001;
 • dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime, ca date care le vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare; în caz de opoziție justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză;
 • dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încălcate;

De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 va puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/şi instanțelor de judecată.

 

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • Operatorul certifică faptul că îndeplinește cerințele minime de securitate a datelor cu caracter personal;
 • Operatorul utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor şi procedurilor de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare;
 • Regulamentul intern de organizare şi funcţionare al operatorului conține reglementari cu privire la confidenţialitatea datelor cu caracter personal care sunt prelucrate în cadrul instituţiei;
 • Personalul operatorului este instruit în ceea ce priveşte securitatea şi confidenţialitatea datelor cu caracter personal care sunt prelucrate;
 • Accesul la computerele ce conţin baze de date cu caracter personal este restricţionat cu cont/utilizator şi parolă;
 • Datele cu caracter personal nu vor fi înstrăinate sub nicio formă terţelor persoane străine de instituţie, iar accesul la bazele de date este permis doar persoanelor autorizate în acest sens;
 • Pentru mai multe detalii și informații orice persoană interesată se poate adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.